วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560

ซ่อมฐานข้อมูล

สาเหตุ

เกิดจากการที่ขณะใช้งานโปรแกรม ไฟดับ หรือเตะปลั้ก ไม่ก็กดปิดคอม หรือถ้ายังไม่ใช่สาเหตุเหล่านี้ก็คือ ดึงสายออกขณะที่โปรแกรมกำลังทำงาน

ทางแก้ไข

เปิดโปรแกรม Chome แล้วพิมพ์ดังนี้

จากนั้นกดที่ฐานข้อมูลด้านซ้ายมือ ให้เลือก db_jpos2013_new2

จะพบหน้าจอดังนี้

กดเลือกทั้งหมด

กดเลือก repair

ระบบก็จะทำการซ่อมตารางทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560

การรับชำระเงิน จากลูกหนี้

สำหรับร้านที่มีการขายสินค้าด้วยเงินเชื่อ เมื่อต้องการรับชำระเงินจากลูกหนี้ ให้ทำการเข้าที่เมนู รายงานลูกหนี้ก่อนครับ

จะพบหน้าจอดังนี้

กดที่ปุ่ม "ดูข้อมูล"

กดที่ "ดูรายละเอียด"

กดที่ "บันทึกการชำระเงิน"

ป้อนข้อมูลวันท่ีลูกค้ามาชำระเงิน แล้วกด "บันทึกการชำระเงิน" ก็สิ้นสุดรายการ
หนี้ก็จะลดลงไปดังนี้

การออกแบบ บาโค้ดเอง ในโปรแกรม jPOS

ในการออกแบบป้ายบาโค้ดด้วยตัวเองนั้น สำหรับโปรแกรม jPOS ทำได้อย่างง่ายดาย โดยเข้าไปที่เมนูนี้ก่อนครับ

ก็จะพบหน้าจอสินค้าที่เรามีในระบบ ดังนี้

ให้กดแก้ไข สินค้าที่เราต้องการออกแบบบาโค้ด (ปุ่มเขียวๆ ไอคอน ดินสอ ด้านขวามือ)

กดที่ "พิมพ์บาโค้ด" จะพบหน้าจอออกแบบ ดังนี้

ทำการจัดระยะต่างๆ ตามต้องการ แล้วกดปุ่ม "สร้างบาโค้ด" ได้เลย