วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การติดตั้งระบบ iPetshop แบบ Offline ด้วยตนเอง

ในนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม iPetShop ระบบบริหารคลินิคสัตว์เลี้ยง ในแบบ Offline ด้วยตนเอง ทำตามได้เลยครับ

เราจะแบ่งการติดตั้งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนแรก ติดตั้งฐานข้อมูล ส่วนที่สองคือ ติดตั้งระบบ

ติดตั้งฐานข้อมูล

เปิดโปรแกรม SQL Server Management Studio ขึ้นมาเมื่อเข้ามาแล้วจะพบหน้าจอดังนี้ และให้คลิกขวาที่ Database กดเลือก Restore Database... ตามภาพ


กดเลือกตามภาพ

จะพบหน้าต่างนี้ครับ ให้กดตามภาพเลย

จะพบหน้าจอให้เลือกตามภาพ

จะได้ดังนี้

ให้กด OK แล้วจะพบหน้าจอดังนี้

กดที่ OK ก็เป็นอันจบขั้นตอน

จะเห็นฐานข้อมูลโผล่เข้ามาแล้วครับ


สร้าง user ให้แก่ sql server

สร้าง user ชื่อตามนี้นะครับ

กำหนดค่าสิทธิ์ตามนี้

เรียบร้อย

ติดตั้งระบบ


ให้เข้าไปยัง Control Panel ก่อน จะพบหน้าจอดังนี้

กดตามภาพเลยครับ

จะพบหน้าจอนี้

กดตามภาพนี้

จะพบหน้าจอดังนี้

กดเลือกที่ Internet Information Service ตามภาพ

กด OK ได้เลย เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ไปที่ไดร์ C:/ จะพบว่ามีโฟลเดอร์โผล่มาดังนี้

เข้าไปข้างใน


เอาโปรแกรม iPetShop ทั้งหมดวางเข้าไป

ทดสอบการใช้งานโดยเปิด Browser ขึ้นมา แล้วพิมพ์ http://localhost/

การเข้าระบบให้ใช้รหัส
Username = kob
Password = 1234

เมื่อเข้าไปแล้วก็แก้ไขเปลี่ยนใหม่ได้ตามต้องการครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น